START BÉRLETI KAUCIÓGARANCIA


Kik igényelhetnek Start Bérleti Kauciógaranciát?

A Start Zrt. készfizető kezesség formájában kauciógaranciát vállal az ingatlanbérleti szerződésben a vállalkozást mint bérlőt terhelő óvadék fizetési kötelezettségének teljesítésére.

A Start Bérleti Kauciógaranciát az az ingatlant bérbevevő vállalkozás igényelheti, amellyel a Start Zrt. kezesi szerződést köt, illetve annak alapján kezesi nyilatkozatot állít ki az ingatlan bérbeadója (vagy annak képviselője) mint kedvezményezett részére.

A kiállított kezesi nyilatkozat értelmében a Start Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződésben rögzített óvadék – meghatározott körülmények bekövetkezte esetén részben vagy egészben történő – lehívását a kezesi szerződésben, illetve a kezesi nyilatkozatban meghatározott feltételek teljesülése esetén és összeghatárig a bérlő vállalkozás helyett teljesíti a bérbeadó mint kedvezményezett felé.

A Start Zrt. minimum 5 és maximum 50 millió forint összegben vállal kezességet, legfeljebb 10 éves időtartamra.


Díjak, költségek

Díj megnevezése Díj mértéke
Kezességi díj a mindenkori garanciavállalás összegének évi 2,5 százaléka, amely félévente előre fizetendő.
Bírálati-, szerződéskötési díj, kezelési költség díjmentes
Szerződésmódosítási díj egyszeri, 30.000,- Ft

A garanciaigénylés és szerződéskötés folyamata

  1. Az igénylés folyamata az ügyfél kezdeményezésére indul. Az ügyfél (azaz a bérlő) a Start Zrt. honlapjáról letölthető adatlapot pontosan kitöltve, cégszerűen aláírva, mellékleteivel együtt eljuttatja a Start Zrt.-hez nyomtatott formában.
  2. Ha a Start Zrt. a hiánytalan kérelmet befogadja, elkezdődik a döntés-előkészítő folyamat.
  3. A Start Zrt. az ügyfél által benyújtott dokumentumok értékelése és ellenőrzése alapján dönt az ügyfél kérelméről. Amennyiben a bérleti garanciára vonatkozó kérelmet a Start Zrt. elfogadja, a kezességvállalásra vonatkozó szerződéstervezet és a garanciavállalás főbb feltételeinek megküldésével értesíti az ügyfelet. A szerződéskötési szándékról az ügyfélnek 30 napon belül kell nyilatkoznia.
  4. A szerződéstervezet ügyfél általi elfogadását követően a Start Zrt. kezesi szerződést köt az ügyféllel, és kiállítja a számlát a kezességi díj első részletéről, amelyet 8 napon belül kell kifizetni.
  5. A kezesi szerződés alapján a Start Zrt. kiállítja a bérbeadó (vagy annak képviselője) részére átadandó kezesi nyilatkozatot, amelyet a kezességi díj megfizetését követően ad át az ügyfélnek.

Letölthető dokumentumok

Miért érdemes a Start Bérleti Kauciógaranciát választani?

  • Gyors döntés és ügyintézés.
  • Egyedülálló módon eszköz- és pénzügyi fedezet nélküli garancia és kezességvállalás.
  • Nincs bírálati-, szerződéskötési díj, sem kezelési költség.