START INNOVÁCIÓS ÉS K+F GARANCIA


Kik igényelhetnek Start Innovációs és K+F Garanciát?

A Start Zrt. készfizető kezesség formájában Innovációs és K+F Garanciát vállal a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból finanszírozott, technológiai start-upok támogatására kiírt „Technológiai start-up ökoszisztéma építése” pályázati programhoz.

A garanciaterméket a Start-up_13 kódjelű pályázati program I., III. és IV. alprogramjának keretén belül támogatást elnyert, hazai kis- és középvállalkozások igényelhetik.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződésben foglaltakat nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és ennek következtében támogatási összeg visszakövetelésére kerül sor, a Start Zrt. a vállalt összeghatárig kifizetést teljesít.

A Start Zrt. minimum 10 és maximum 200 millió forint összegben vállal kezességet, legfeljebb 4 éves időtartamra.


Díjak, költségek

Díj megnevezése Díj mértéke
Kezességi díj a mindenkori garanciavállalás összegének évi 2,5 százaléka, amely félévente előre fizetendő.
Bírálati-, szerződéskötési díj, kezelési költség díjmentes
Szerződésmódosítási díj egyszeri, 30.000,- Ft

A garanciaigénylés és szerződéskötés folyamata

  1. Az igénylés folyamata az ügyfél kezdeményezésére indul. A pályázat elnyerését követően az ügyfél (azaz a pályázó) a Start Zrt. honlapjáról letölthető adatlapot pontosan kitöltve, cégszerűen aláírva, mellékleteivel együtt eljuttatja a Start Zrt.-hez nyomtatott formában.
  2. Ha a Start Zrt. a hiánytalan kérelmet befogadja, elkezdődik a döntés-előkészítő folyamat.
  3. A Start Zrt. az ügyfél által benyújtott dokumentumok értékelése és ellenőrzése alapján dönt az ügyfél kérelméről. Amennyiben a pályázati garanciára vonatkozó kérelmet a Start Zrt. elfogadja, a kezességvállalásra vonatkozó szerződéstervezet és a garanciavállalás főbb feltételeinek megküldésével értesíti az ügyfelet. A szerződéskötési szándékról az ügyfélnek 30 napon belül kell nyilatkoznia.
  4. A szerződéstervezet ügyfél általi elfogadását követően a Start Zrt. kezesi szerződést köt az ügyféllel, és kiállítja a számlát a kezességi díj első részletéről, amelyet 8 napon belül kell kifizetni.
  5. A kezesi szerződés alapján a Start Zrt. kiállítja a Közreműködő Szervezet részére átadandó kezesi nyilatkozatot, amelyet a kezességi díj megfizetését követően ad át az ügyfélnek.

Letölthető dokumentumok

Miért érdemes a Start Innovációs és K+F Garanciát választani?

  • Gyors döntés és ügyintézés.
  • Egyedülálló módon eszköz- és pénzügyi fedezet nélküli garancia- és kezességvállalás.
  • Nincs bírálati-, szerződéskötési-, rendelkezésre tartási díj, sem kezelési költség.