START KÖZBESZERZÉSI GARANCIA


Kik igényelhetnek közbeszerzési garanciát?

Közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban kíván részt venni, vagy rendszeresen indul közbeszerzési kiírásokon? Ebben az esetben Ön is találkozott már az egyes ajánlatkérések kapcsán előírt biztosítéknyújtási kötelezettséggel. A Start Közbeszerzési Garancia erre a kötelezettségre kínál megoldást, kedvező díj mellett, eszköz- és pénzügyi fedezet nélkül.

A Közbeszerzési Garancia a Közbeszerzési Hatóság által közzétett közbeszerzési eljárásokban megbízást elnyert vállalkozások, valamint a közbeszerzést elnyert fővállalkozók alvállalkozójának megbízásából nyújt garanciát az ajánlatkérők, illetve a fővállalkozók mint kedvezményezettek részére. A Start Zrt. készfizető kezesség formájában garanciát vállal továbbá a Kbt.) 5. § (1) bekezdés alapján közszolgáltató ajánlatkérőnek a közbeszerzési jogszabály hatálya alá nem tartozó beszerzései, valamint az egyházi jogi személyeknek a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései esetében.


A Start Közbeszerzési Garancia termékleírása

A termék a közbeszerzés vagy beszerzés keretében megkötött, vállalkozói szerződésben megjelölt biztosítékadási kötelezettség teljesítését szolgálja, miután a Közbeszerzési Törvény (Kbt.) a bankok és biztosítók mellett egyéb pénzügyi intézmények, így a Start Garancia Zrt. garanciáját, készfizető kezességét is általánosan elfogadott biztosítéki formaként ismeri el.

Amennyiben a közbeszerzési vagy beszerzési megbízást elnyert vállalkozás vagy annak alvállalkozója nem vagy nem megfelelően teljesíti a vállalkozási szerződésben foglaltakat, a Start Zrt. a biztosítékként nyújtott kezesi nyilatkozatában foglaltak szerint, annak mértékéig fizet a kedvezményezett részére.

A lehetséges biztosítékok körébe tartozik az ajánlati-, előleg-visszafizetési-, jóteljesítési-, jótállási- és szavatossági garancia.

A közbeszerzési garancia az EU-s vagy magyar költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló beruházásoknál a szállítói előleg lehívásához szükséges biztosítéki kötelezettség teljesítésére is igénybe vehető.

A Start Zrt. minimum 3 és maximum 300 millió forint összegben vállal kezességet egy-egy ügylethez, minimum 6 hónap és legfeljebb 10 éves futamidőre.


Díjak, költségek

Díj megnevezése Díj mértéke
Garanciadíj ügyfélminősítéstől függően a mindenkori kezességvállalás összegének évi 1–3 százaléka, amely félévente előre fizetendő, kivéve, ha az ügyfél szerződéskötéskor egyösszegű, kedvezményes díjfizetési módot választott. Az egyösszegű fizetés feltételeiről a Hirdetményben olvashat.
Bírálati-, szerződéskötési díj, kezelési költség díjmentes
Szerződésmódosítási díj 50.000,- Ft

A garanciaigénylés és szerződéskötés folyamata

  1. A garanciaigénylés az ügyfél kezdeményezésére indul a Start Zrt. honlapjáról letölthető, cégszerűen aláírt adatlap és a szükséges mellékletek megküldésével.
  2. Miután a Start Zrt. a hiánytalan kérelmet befogadja, elkezdődik a döntés-előkészítő folyamat
  3. A Start Zrt. a közbeszerzési garanciára vonatkozó kérelemről az ügyfél által benyújtott dokumentumok értékelése és ellenőrzése alapján dönt.
  4. A kérelem elbírálását követően a Start Zrt. döntéséről tájékoztatja az ügyfelet, pozitív döntés esetén a kezességvállalásra vonatkozó szerződéstervezet egyidejű megküldésével.
  5. A szerződéstervezet ügyfél általi elfogadását követően a Start Zrt. kezesi szerződést köt az ügyféllel, és kiállítja a számlát a kezességi díj első részletéről.
  6. A kezesi szerződés szerinti kezességi díj megfizetését követően a Start Zrt. kiállítja a kedvezményezett részére átadandó, biztosítékul szolgáló kezesi nyilatkozatot.

Letölthető dokumentumok

Miért érdemes a Start Közbeszerzési Garanciát választani?

  • Egyedülálló módon eszköz- és pénzügyi fedezet nélküli garancia- és kezességvállalás.
  • A piaci átlagnál kedvezőbb garanciadíj.
  • Növeli a garanciát igénybevevő vállalkozás pénzügyi mozgásterét.

Kapcsolódó hírek