Értékben nőttek, darabszámban csökkentek a közbeszerzések 2016-ban

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közelmúltban tette közzé a 2016. évi tájékoztatóját, amely az elmúlt év egészére vonatkozóan összegzi a közbeszerzésekhez kapcsolódó adatokat. A tájékoztatóból kiderült, hogy a közbeszerzések darabszáma csökkenést mutat, ugyanakkor az értéket tekintve némi növekedés tapasztalható.

A közbeszerzések értékének és darabszámának alakulása

Az említett időszakban 8.650 eredményes eljárást folytattak le, amely a 2015-ben regisztrált eljárásszámhoz viszonyítva 38,8%-os csökkenést jelent. Ugyanakkor az eljárások értéke 3,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest és kevéssel meghaladta a 2.000 milliárd forintot. 

Átlagérték alakulása

A közbeszerzések értékének növekedése és a közbeszerzési eljárások darabszámának jelentős csökkenése eredményeként az eljárások átlagos értéke 2016-ban 232,0 millió forintra nőtt a 2015. évi 136,7 millió forintról.

 

Közbeszerzések alakulása eljárásrendek szerin

Az eljárásrendek megoszlását tekintve is jelentős eltérések figyelhetőek meg 2016-ban. Míg darabszámban a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzések 82%-os részesedéssel rendelkeztek, addig értékben csak 20%-kal. Ugyanakkor az uniós rezsimben lebonyolított közbeszerzések értéke az összérték 79,8%-át adták, darabszámban viszont csak 18%-át.

Ennek következtében a nemzeti eljárásrendben az átlagérték mindössze 57 millió forint, míg az uniós eljárásrendben több mint 1 milliárd forint.

Az uniós forrásokból finanszírozott projektek darabszáma közel ötödére csökkent, míg értékben 18,5%-kal, ami arra utal, hogy a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklusban Magyarország számára elérhető források felhasználása 2016-ban még nem pörgött fel.

 

Eljárástípusok szerinti megoszlás

Az uniós eljárásrendben – a 2015. évhez hasonlóan – a nyílt eljárás volt a domináns típus. Az 1.079 darab eljárás 69,30%-os arányt jelentett, amelyet a tárgyalásos eljárások követtek 24,6%-al, míg a különböző gyorsított eljárások mindössze 5,07%-ot értek el.

A nemzeti eljárásrend keretén belül a 2016-os évben az ajánlatkérők közbeszerzéseik lefolytatására a legtöbben, 3.298 esetben, a nyílt eljárást (46,50%) választották.

 

A közbeszerzések tárgya szerinti megoszlás

A közbeszerzések tárgya szerinti megoszlást a 2016. évre vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza:

A beszerzések tárgyának összetételében számottevő változás az előző évhez képest nem történt. Az eljárások darabszámát tekintve a szolgáltatások találhatóak az első helyen, ugyanakkor az érték szempontjából az építési beruházások domináltak.

 

KKV-k részvétele a közbeszerzéseken

A lefolytatott eljárások 81,8%-án a KKV-k nyerték el a megbízást, ami minimális csökkenést mutat az előző évi 83,6%-os arányhoz viszonyítva. Az értéket tekintve jelentősebb csökkenés mutatkozott, a korábbi 51,3%-os érték 41,2%-ra csökkent, amelynek eredményeképpen 825,9 Mrd Ft értékű közbeszerzést nyertek el a KKV szektor tagjai.