Kik nyertek támogatást a Vidékfejlesztési Program feldolgozóipari pályázatán?

A Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” tárgyú kiíráskeretében eddig összesen 231 pályázó nyert el támogatást, mintegy 40 milliárd forint értékben. A pályázati felhívás könnyen teljesíthető feltételeket írt elő, ezáltal széles körben adott lehetőséget a pályázni kívánó vállalkozásoknak. Főbb kizáró feltételt csak a megfogalmazott célokkal nem összhangban álló projektterv, valamint a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” minősítés jelentett. A Start Zrt. a nyertes pályázók közül 100 társas vállalkozást vizsgált meg azok 2015. évi pénzügyi adatai alapján.

A vizsgálat alapját azért a 2015-ös pénzügyi adatok képezik, mert a pályázat benyújtásakor a vállalkozásoknak a 2015-ös év volt az utolsó, pénzügyileg lezárt éve. Az adatokból kiderült, hogy a nyertes, társas vállalkozások esetében a projektek átlagos összköltsége 354 millió forint, amely a legtöbb esetben meghaladta a vállalkozások saját tőkéjének mértékét. A projektek összköltségéhez viszonyítva a pályázók nagyjából egyharmada rendelkezett megfelelő tőkeellátottsággal, 77 pályázatnál azonban a költségek meghaladták a saját tőkét, amelyből 35 esetben a projekt összköltsége a saját tőke több mint tízszeresét tette ki. Utóbbi esetben komoly finanszírozási aggályok merülnek fel abban a tekintetben, hogy a vállalkozás képes lesz-e a szükséges önerőt előteremteni.

A vállalkozások eredményességét vizsgálva sem biztatóbb a kép. A vizsgált időszakban 100- ból 15 társaság veszteséges volt, 9 pedig nem rendelkezett árbevétellel, ami alapján valószínűsíthető, hogy tényleges tevékenységet nem folytatott. Az egyik nyertes vállalkozás a pályázat benyújtása óta pedig felszámolás alá került.

A megvalósítás során fontos szempont a vállalkozások likviditása, amelyet szintén vizsgáltunk. A likviditási mutató medián értéke 1,37, ami jó eredménynek tűnik, azonban a csoportokra való bontást követően látható, hogy több vállalkozás esetében likviditási problémák is felmerülnek. A vállalkozások 72%-a megfelelő likviditással rendelkezett, 15% esetében feszített likviditási helyzetre utaló értéket mértünk, 13% esetében pedig a mutató komoly likviditási gondokat jelzett.

Összességében elmondható, hogy a benyújtott pályázatok értékelése során nem kapott elegendő hangsúlyt a pénzügyi háttér vizsgálata, amely alapján számos projekt megvalósulása hiúsulhat meg. Becslésünk szerint ez a veszély a nyertes pályázók 20-25%-ánál áll fenn. Amennyiben a nyertes pályázat megvalósítása meghiúsul és a vállalkozás eláll a támogatási szerződéstől, az uniós forrás nem vész el, mivel a felszabaduló támogatásra a tartalék listáról bekerülhetnek nyertesek, vagy a vonatkozó kiírást az irányító hatóság újból meghirdeti.

A Start Zrt-hez eddig beérkezett garanciaigénylések értékelése során szerzett tapasztalataink is azt igazolják, hogy számos vállalkozás pénzügyi eredményei alapján szinte kizárt, hogy a projekt önerejét bankhitelből teremtse elő. Ugyanakkor több esetben találkoztunk olyan támogatást elnyert vállalkozással, amely pénzügyi helyzete ugyan gyenge, de mögötte jelentős árbevétellel és eszközállománnyal, eredményesen működő vállalkozás áll, tulajdonosként vagy kapcsolt vállalkozásként. Ilyen esetekben valószínűleg az anyavállalat tulajdonosi hitel formájában biztosítja az önerőt vagy annak egy jelentős részét, mellyel a projekt megvalósítható.

Sok vállalkozás abban bízik, hogy az 50%-os támogatási előleggel elkezdi a projekt megvalósítását és elér egy 25%-os készültségi szintet, ami alapján bankhitelt vehet fel a támogatás másik 50%-ának előfinanszírozására, továbbá az önerő biztosítására, tehát a teljes projektérték 75%-ára. Ez a finanszírozási konstrukció még működhet is, ha a bank elegendő biztosítéknak ítéli a támogatásból megvalósuló projekt tárgyi eszközeire (ingatlan, épület, gépek) bejegyzett jelzálogjogot. Amennyiben a bank további fedezetet is szükségesnek tart, akkor kérni fogja a tulajdonosok tulajdonában álló eszközökre bejegyzett jelzálogjogot és a tulajdonosok készfizető kezességvállalását.

A projektek pénzügyi megvalósítását nagyban elősegíti, ha a nyertes pályázó az 50%-os támogatási előleget a Start Zrt. garanciájának segítségével hívja le, a Start ugyanis nem igényel eszközfedezetet (ingatlan, gép, óvadék) a garanciavállaláshoz, így ezek az eszközök a bankhitel felvételéhez tehermentes fedezetként rendelkezésre állnak.