START BEFEKTETÉSI TŐKEGARANCIA


Kik igényelhetnek Start Befektetési Tőkegaranciát?

A Start Zrt. professzionális pénzügyi befektetők számára nyújt tőkegaranciát hazai kis- és középvállalkozásokba történő befektetéseikhez. A garancia a tőkebefektetés és a befektető által folyósított tulajdonosi kölcsön meghatározott részének (legfeljebb 50%) megtérítésére vonatkozik, amennyiben a befektetést fogadó társaság felszámolás vagy végelszámolás alá kerül a garancia érvényességének ideje alatt.

A Start Zrt. minimum 20 és maximum 200 millió forint értékben vállal tőkegaranciát, legfeljebb 6 éves időtartamra.

A tőkegarancia kedvezményezettje lehet minden olyan professzionális pénzügyi befektető – kockázati tőkealap, befektetési társaság vagy magánszemély („üzleti angyal”) – aki/amely Magyarországon bejegyzett, Kft. vagy Zrt. formában működő, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezető KKV-ban készpénzben teljesített tőkeemelés útján (elsősorban kisebbségi) részesedést szerez.


Díjak, költségek

Díj megnevezése Díj mértéke
Garanciadíj A garanciavállalás díjfizetés ellenében történik. A garanciadíj a Start Zrt. által vállalt tőkegarancia értékének évi 1–4 százaléka, amely félévente előre fizetendő.
Hozamrészesedés Az ügyfél a garancia futamidején belül a tőkebefektetés és tulajdonosi kölcsön garanciával fedezett részén realizált hozamának (illetve kamatbevételének) meghatározott százalékát (legfeljebb 8%) hozamrészesedésként fizeti a Start Zrt. részére. A hozamrészesedési díj számításának módját a Start Zrt. Hirdetménye tartalmazza.

A garanciaigénylés és szerződéskötés folyamata

  1. Az igénylés folyamata az ügyfél (befektető) kezdeményezésére indul. Első lépésként a Start Zrt. honlapjáról letölthető adatlapot pontosan kitöltve, cégszerűen aláírva, annak mellékleteivel együtt kell eljuttatni a Start Zrt.-hez elektronikus és kinyomtatott formában.
  2. A kitöltött adatlap és a szükséges dokumentumok beérkezését követően kezdődik a Start Zrt. döntés-előkészítő folyamata.
  3. A Start Zrt. kockázat- és pénzügyi elemzése, valamint az ügyfél által benyújtott dokumentumok értékelése alapján a Start Zrt. dönt az ügyfél kérelméről. Amennyiben a garanciakérelmet a Start Zrt. elfogadja, írásban értesíti az ügyfelet a tőkegarancia összegéről, a futamidőről, a díjfizetés feltételeiről, továbbá az ügyfél által teljesítendő egyéb feltételekről és a szerződéskötésre rendelkezésre álló időről.
  4. Az ügyfélnek szerződéskötési szándékát írásban, a megküldött értesítés alapján kell megerősítenie. Ezt követően a Start Zrt. kezességvállalási szerződést köt a befektetővel és a befektetést fogadó társasággal.

A Start Zrt. a kérelem elbírálása és a garancia feltételeinek meghatározása során elsősorban az ügyfél, a befektetéssel/tőkeemeléssel megvalósítani kívánt projekt és a befektetést fogadó társaság komplex elemzését, értékelését végzi el, ennek alapján hozza meg végső döntését.


Biztosítékok

Ha a céltársaság felszámolása miatt kerül sor a garancia lehívására, a Start Zrt. kezességvállalása teljesítésének feltétele, hogy az ügyfél a felszámolás alatt álló cégben lévő részesedésének tulajdonjogát átruházza a Start Zrt.-re, amennyiben ezt a Start Zrt. igényli.


Letölthető dokumentumok

Miért érdemes a Start Befektetési Tőkegaranciát választani?

  • Magyarországon egyedülálló termék.
  • Egyedülálló módon eszköz- és pénzügyi fedezet nélküli garancia- és kezességvállalás akár a befektetés mellett folyósított tulajdonosi kölcsönre is.
  • Csökkenti a tőkebefektetés kockázatát.