START PÁLYÁZATI GARANCIA


Kik igényelhetnek Start Pályázati Garanciát?

A Start Zrt. pályázati garanciát Európai Uniós, illetve hazai forrású pályázatokon vissza nem térítendő támogatást elnyert hazai kis- és középvállalkozások számára nyújt, eszköz- vagy pénzügyi fedezet nélkül. Ennek köszönhetően a támogatást elnyert vállalkozás pénzügyi mozgástere jelentősen szélesedik. Amennyiben a pályázó a támogatási szerződésben foglaltakat nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, a Start Zrt. a visszakövetelt összeget a támogatónak megtéríti.

A pályázati kezességvállalás termék lehetővé teszi, hogy a kis- és középvállalkozások tehermentes ingatlan- vagy bankgarancia helyett a Start Zrt. mint garanciaszervezet kezességvállalásával teljesítsék a vissza nem térítendő európai uniós támogatások megszerzéséhez szükséges biztosítéki feltételeket.

A Start Zrt. minimum 10 és maximum 300 millió forint összegben nyújt garanciát, legfeljebb 7 éves időtartamra. Pályázati garanciát a megvalósítási időszakra minimum egy éves időtartamra vállal a Start Zrt., míg a futamidő lejáratának meghosszabbítása legalább hat hónapra kérhető.


Díjak, költségek

Díj megnevezése Díj mértéke
Kezességi díj minősítéstől függően a mindenkori garanciavállalás összegének évi 1-3 százaléka, amely félévente előre fizetendő.
Bírálati-, szerződéskötési díj, kezelési költség díjmentes
Szerződésmódosítási díj 50.000,- Ft

A garanciaigénylés és szerződéskötés folyamata

  1. A garanciaigénylés az ügyfél kezdeményezésére indul a Start Zrt. honlapjáról letölthető, cégszerűen aláírt adatlap és a szükséges mellékletek megküldésével.
  2. Miután a Start Zrt. a hiánytalan kérelmet befogadja, elkezdődik a döntés-előkészítő folyamat
  3. A Start Zrt. a pályázati garanciára vonatkozó kérelemről az ügyfél által benyújtott dokumentumok értékelése és ellenőrzése alapján dönt.
  4. A kérelem elbírálását követően a Start Zrt. döntéséről tájékoztatja az ügyfelet, pozitív döntés esetén a kezességvállalásra vonatkozó szerződéstervezet egyidejű megküldésével.
  5. A szerződéstervezet ügyfél általi elfogadását követően a Start Zrt. kezesi szerződést köt az ügyféllel, és kiállítja a számlát a kezességi díj első részletéről.
  6. A kezesi szerződés szerinti kezességi díj megfizetését követően a Start Zrt. kiállítja a kedvezményezett részére átadandó, biztosítékul szolgáló kezesi nyilatkozatot.

Az első díjrészlet megfizetését követően, a kezesi szerződésben foglaltaknak megfelelően a Start Zrt. kiállítja a pályázat lebonyolítását végző közreműködő szervezet részére átadandó kezesi nyilatkozatot.


Letölthető dokumentumok társas vállalkozások részére


Letölthető dokumentumok egyéni vállalkozások és őstermelők részére

Miért érdemes a Start Pályázati Garanciát választani?

  • Szűk határidők esetén is gyors döntés és ügyintézés.
  • Egyedülálló módon eszköz- és pénzügyi fedezet nélküli garancia.
  • Növeli a garanciát igénybevevő vállalkozás pénzügyi mozgásterét.