2019-2020-ban gyorsulás szükséges a Vidékfejlesztési Program megvalósításában

2018 elején minden agrárszakember arra számított, hogy az év folyamán felpörög a Vidékfejlesztési Program kiírásai keretében megítélt vissza nem térítendő támogatások felhasználása, azaz felgyorsul a támogatott projektek megvalósítása.

Zoltán Csaba, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója szerint az optimista várakozások csak részben váltak valóra, annak ellenére, hogy a KSH adatai szerint 2018-ban 8,3%-kal növekedtek a beruházások az agrárszektorban.

A projektek megvalósítását ugyanis több tényező is nehezíti.

Az egyik fő probléma, hogy a 2016-ban meghirdetett pályázatra benyújtott támogatási igényekről a támogatói döntés csak 2017-ben vagy 2018-ban született meg. A pályázatok beadása és az eredményhirdetés között eltelt időben mélyreható változások mentek végbe a magyar gazdaságban. Többek között jelentősen nőttek az építőipari árak, ami megdrágítja a projekteket és vagy a projekt újragondolását, módosítását és többletforrás bevonását teszi szükségessé. Sok esetben szabad építőipari kapacitás hiányában kivitelezőt sem könnyű találni.

A nagyobb értékű beruházások esetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ami drágítja, kiszámíthatatlanná és hosszabbá teszi a beruházási folyamatot. Szerencsére a közbeszerzési értékhatárt építési beruházásoknál 2018-ban 40 millió forintról 300 millió forintra emelte a Kormány, így sok vállalkozás megszabadult ettől a tehertől.

A rendelkezések szerint a támogatói döntés megszületésétől számított 12 hónapon belül a nyertes vállalkozásnak el kell számolnia a támogatás 10%-ával, azaz egy éven belül igazolnia kell, hogy elköltötte a támogatás 10%-át. A Start Zrt. ügyfelei körében azt tapasztalja, hogy egyre több vállalkozás fut ki az időből és kéri a 12 hónapos elszámolási határidő meghosszabbítását, amit a Magyar Államkincstár szinte kivétel nélkül minden támogatottnak megad, de ez is időt vesz igénybe. Márpedig a finanszírozó pénzintézetek és a Start sem vállal pénzügyi kötelezettséget mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre az Államkincstár határidő módosításra vonatkozó jóváhagyása.

Sok projekt az önerő finanszírozásán vérzik el. Általában 50%-os a támogatásintenzitás, azaz a beruházás felét saját forrásból vagy bankhitelből kell előteremteni. A Start Zrt. több olyan esettel találkozott, ahol a projekt értéke többszöröse, akár 10-szerese volt a támogatást elnyert vállalkozás saját tőkéjének, miközben a vállalkozás bevétele és jövedelmezősége is meglehetősen szerény volt. Banki szempontból ezek a projektek, vállalkozások finanszírozhatatlanok, a pénzintézet nem ad hitelt, hacsak nem áll azok mögé egy tőkeerős, nyereségesen működő nagyobb vállalkozás.

A projektek megvalósításához a támogatás 50%-a előlegként igényelhető, amennyiben a támogatást elnyert vállalkozás megfelelő biztosítékot, pénzügyi intézmény kezességvállalását vagy bankgaranciát tud rendelkezésre bocsájtani. A bankgarancia vállalásához viszont a bankok a garanciával egyenértékű vagy azt meghaladó fedezet rendelkezésre állását írják elő, ami a vállalkozások számára gondot jelenthet. Ezzel szemben a Start Garancia Zrt., mint pénzügyi intézmény nem kér fedezetet kezességvállalása feltételeként, amit a Magyar Államkincstár a bankgaranciához hasonlóan biztosítékként elfogad.

Az őstermelők és családi gazdaságok projektjeinek finanszírozását tovább nehezíti, hogy azok gazdálkodása és pénzügyi helyzete kevésbé átlátható a finanszírozók számára, mint a gazdasági társaságoké.

A felsorolt nehézségek ismeretében nem meglepő, hogy egyes vélemények szerint az elnyert támogatásokból tervezett beruházások ötöde mégsem valósul meg. Azt, hogy a program megvalósítása még távolról sem gyorsult fel a kívánt sebességre, az is mutatja, hogy a támogatások kifizetése is elmarad a többi uniós finanszírozású operatív programhoz viszonyítva. Az elektronikus pályázati rendszer adatai szerint 2019. február végéig mindössze 13,5 milliárd forint kifizetése történt meg, ami a 365 milliárd forint értékű hatályos támogatási szerződéseknek mindössze 3,7%-át teszi ki.

A Start Garancia Zrt. tapasztalatai is azt támasztják alá, hogy a program megvalósítása döcögve halad. „Miközben a társaságunkhoz beérkezett és elbírált előlegvisszafizetési garancia igénylések összértéke elérte a 9 milliárd forintot, mindössze 3 milliárd forint értékben vállaltunk garanciát. 1 milliárd forint értékű igénylés jelenleg is bírálati stádiumban van, 5 milliárd forint értékű igénylésből viszont végül nem lett szerződés, mert túl magasnak ítéltük a projekt megvalósításának kockázatát vagy az ügyfél végül úgy döntött, hogy nem valósítja meg a beruházást és elállt a szerződéskötéstől.” – mondta Zoltán Csaba.

A Vidékfejlesztési Programért felelős Agrárminisztérium számára is ismert, hogy a projektek egy része végül nem valósul meg, ezért újabb pályázatokat hirdet annak érdekében, hogy az uniós költségvetési időszak végéig a teljes keretet maradéktalanul fel tudja használni az ország.

Az alábbi táblázatból is látható, hogy a Vidékfejlesztési Program egyes felhívásai esetében a megítélt támogatások értéke meghaladja a felhívás keretösszegét, mivel a kiíró azzal számol, hogy az elnyert támogatások egy részét a nyertesek mégsem fogják felhasználni. A keretek átlagos kihasználtsága jelenleg közel 75%-os.

Felhívás Felhívás keretösszege (MFt) Megítélt támogatás (MFt) A keret kihasznált-sága Fel nem használt összeg (MFt)
Állattartó telepek korszerűsítése 5 950 3 631 61,0% 2 319
Baromfitartó telepek korszerűsítése 19 860 28 009 141,0%
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19 860 32 846 165,4%
Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3 970 5 261 132,5%
Sertéstartó telepek korszerűsítése 19 860 27 371 137,8%
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 19 680 15 526 78,9% 4 154
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével 22 500 17 920 79,6% 4 580
Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével 19 000 6 523 33,7% 12 807
A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49 570 7 451 15,0% 42 119
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban 151 000 97 419 64,5% 53 581
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 40 000 30 979 77,4% 9 021
Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése 22 000 15 189 69,0% 6 811
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4 000 4 755 118,9%
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35 940 29 331 81,6% 6 609
Borszőlőültetvény telepítés támogatása 4 000 0 0%
Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása 35 000 0 0%
Összesen 433 520 322 211 74,3% 142 001

Különösen az állattartó telepek korszerűsítésére, bővítésére és építésére kiírt felhívások esetében tapasztalható, hogy a megítélt támogatások több mint 30%-kal haladják meg a keret összegét, ami arra utal, hogy az Agrárminisztérium ezeknél a pályázatoknál tapasztalja legnagyobb arányban a projektek meghiúsulását. A rendelkezésre álló keretek közel negyedére, 142 milliárd forintra vonatkozóan még nem születettek meg a támogatói döntések.

„Annak érdekében, hogy az uniós források kihasználása 100%-ban megvalósuljon az agrárszektorban, 2019-ben és 2020-ban nagyobb sebességi fokozatra kell kapcsolniuk a vállalkozásoknak, a pénzügyi intézményeknek és a Vidékfejlesztési Programot lebonyolító állami intézményeknek.” – vélekedett a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója.

Világgazdaság – 2019. március