Bizalomra alapozott garanciavállalás

A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. két év híján másfél évtizede van jelen a hazai pénzpiacon. Két éve indította új garanciatermékét, mely megkönnyíti az agrárszektor szereplői számára, hogy elnyert beruházási támogatásaik előlegét le tudják hívni. A 2006-ban alapított Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nek garanciaszervezetként az a célja, hogy pénzügyi termékeivel elősegítse a hazai kis-, és középvállalatok hozzájutását fejlesztési célú tőkéhez, vissza nem térítendő támogatásokhoz, továbbá elősegítse a hazai KKV-k sikeres részvételét a közbeszerzési eljárásokban.

A garanciaszervezet 51 százalékban a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tulajdona, míg kisebbségi tulajdonosa 49 százalékban az MFB Invest Zrt., az MFB Bankcsoport tagja. A társaság a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeletének engedélye alapján folytatja tevékenységét. A Start Garancia Zrt. által vállalt garanciák pénzügyi fedezetét a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezelésében álló Start Garancia Alap biztosítja.

A társaság eddigi működése során csaknem 30 milliárd forint értékben biztosított garanciát, több mint félezer vállalkozás számára.

A Start Zrt. immár két éve a Vidékfejlesztési Program beruházási pályázatain  elnyert vissza nem térítendő támogatások előlegének igénybevételéhez is vállal  előleg-visszafizetési  garanciát. A Vidékfejlesztési Program keretében 16 beruházás támogató kiírást hirdetett meg az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Államtitkársága, több mint 400 milliárd forint keretösszeggel. A pályázati felhívások lefedik szinte a teljes agrárszektort, hiszen többek között állattartó telepek, zöldség-gyümölcs ültetvények, gombaházak, magtárak, szárítók, szőlészetek, borászatok létesítéséhez, korszerűsítéséhez, valamint erdészeti és nem utolsó sorban élelmiszeripari beruházásokhoz nyerhető el támogatás, általában 50%-os támogatásintenzitással.

Ismert, hogy az elnyert támogatások 50 százalékát előlegként vehetik igénybe a nyertes vállalkozások, amely lehetőséggel a gazdálkodók sok esetben élnek is, csökkentve ezzel a beruházások megvalósításához szükséges külső finanszírozási igényt. De az előleget csak akkor kapják meg az érintettek, ha visszafizetési garanciát tudnak biztosítani valamely pénzügyi intézménytől. Ez lehet bank vagy takarékszövetkezet által vállalt bankgarancia vagy a Start Garancia Zrt., mint pénzügyi intézmény kezességvállalása.  Arra a kérdésre, hogy miért éri meg a gazdálkodónak, hogy a Start Garancia Zrt.-hez, és ne bankhoz forduljon garanciáért, Zoltán Csaba elmondta, hogy a társaság garanciatermékeinek más megoldásokkal szembeni előnye, hogy a garanciavállaláshoz a társaság nem igényel ügyfeleitől tárgyi eszköz- vagy pénzügyi fedezetet, ezáltal bővíti azok pénzügyi mozgásterét, lehetőséget teremt további hitelfelvételre. De ne gondolja senki, hogy ez egy könnyelmű lépése a társaságnak, ugyanis alapos vizsgálatot végeznek egy-egy igénylés bírálata során. Elsősorban azt vizsgálják, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az adott vállalkozás a vállalt projektet megvalósítja, illetve az előleg felhasználásával el tud számolni határidőn belül. Éppen ezért átvilágítják, elemzik a cég korábbi pénzügyi teljesítményét és aktuális vagyoni, jövedelmezőségi helyzetét.

Az agrárpályázati garanciát igénylő ügyfelek köre sokszínű. Az őstermelőktől az egyéni vállalkozókon, a családi gazdaságokon keresztül a kisebb, nagyobb társas vállalkozásokig terjed a paletta. A beruházás jellegű pályázatokon ez év februárjának végéig 365 milliárd forintnyi támogatást ítéltek oda 5.135 szerződés keretében. A Start Garancia Zrt. mindeddig 2,6 milliárd forint értékben vállalt garanciát, mintegy ötven agrárvállalkozás megbízásából, mellyel ugyanekkora értékű előleget tudtak lehívni a társaság ügyfelei.

A vezérigazgató elmondta, hogy bíznak az előleg kifizetések felgyorsulásában, ezért 2019-re az agrártámogatási garanciák szerződésállományának megduplázását tűzték ki célul.

A támogatási okirattal rendelkezők az odaítélt támogatási összegből február végéig 13,5 milliárd forintot kaptak kézhez, melyből 2,6 milliárd forintot a Start Zrt. kezességvállalásával sikerült a vállalkozásoknak előlegként lehívni.

Az agrárium szereplőit jó ügyfélnek tartják a bankszektorban, mert a gazdálkodók mindig is nagy hangsúlyt helyeztek pénzügyi kötelezettségeik teljesítésére.

A Start Garancia Zrt. garanciavállalásról szóló döntése meghozatalához mindössze az ügyfél aktuális főkönyvi kivonatát, őstermelők és egyéni vállalkozók esetében pedig a legutolsó két lezárt adóév adóbevallását kéri el a garanciát igénylőktől. A döntés meghozatala általában az igénylés benyújtását követő 30 napon belül megszületik.

A cég az Agrárminisztérium által közzétett támogatási döntéseket folyamatosan figyelemmel kíséri és a támogatást elnyert vállalkozásokat, gazdálkodókat levélben tájékoztatja a Start Zrt. garanciájának lehetőségéről és annak kedvező feltételeiről.

A kezességvállalás nem kockázatmentes tevékenység, különösen akkor, ha nem kérnek hozzá fedezetet. Az ügylet megkötésében a bizalom is fontos szerepet játszik, mondhatnánk azt is, hogy a garanciavállalás fedezete a bizalom. A Start garanciavállalása nem kerül sokba, hiszen az ügyfél minősítésének, kockázatának függvényében a garancia értékének mindössze évi 1-3 százaléka között alakul a garanciadíj.

Zoltán Csaba úgy látja, hogy a Start kezességvállalása mind az ár, mind a gyorsaság, mind a biztosítéki feltételek szempontjából előnyösebb az agrárvállalkozások számára a piacon elérhető más garanciatermékeknél.

 

Agrárium – 2019. április