Magyarország Kormánya a 505/2021. számú Korm. határozatával döntött az új típusú állami viszontgarancia rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről, amelynek keretein belül a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (továbbiakban a Társaság) társasági részesedésének 100%-a állami tulajdonba került.

 

Küldetés

A Társaság tevékenysége a jövőben a nemzetgazdaságilag jelentős, nagy volumenű finanszírozási ügyletekhez kapcsolódó kezesség nyújtása, állami viszontgarancia mellett. A kezességvállalások révén a Társaság várhatóan jelentős méretű beruházások, illetve befektetések megvalósulását segíti elő és ekképpen hozzájárul Magyarország gazdasági növekedéséhez.

 

Célok és Stratégia

A Társaság nemzetgazdasági szempontból jelentős ügyletekhez kapcsolódó vállalati hitelekből és kötvényekből eredő követelések fedezeteként kíván kezességet nyújtani.

A kezességvállalás elsősorban a kormány által meghirdetett gazdasági növekedési célkitűzéseket kívánja támogatni, illetve a koronavírus járvány okozta visszaesést hivatott ellensúlyozni a magyar gazdaságban, azáltal, hogy a kedvező feltételekkel rendelkező vállalati finanszírozási források kihelyezését segíti, azok fedezettségének növelése útján, kezesség nyújtásával.

A Start Garancia Zrt. azáltal, hogy a vállalt kezesség mértékéig helytáll az ügyfél nemteljesítése esetén, lehetővé teszi a forrást biztosító szervezetek (hitelintézetek, kötvénytulajdonosok) kockázati kitettségének csökkentését.

A Társaság üzleti tevékenységének célja, hogy a hosszútávú gazdaságpolitikai stratégiai célokat támogatva, minél több olyan vállalkozást támogasson az idegen forráshoz jutásban, amelyek kezesség nélkül nem kaphattak volna ilyen mértékű finanszírozást.

A Start Garancia Zrt. 2021. októberétől kezdődően kizárólag a stratégiai céljainak megfelelő ügyletek vonatkozásban vállal kezességet, amely kezesség állami viszontgaranciával biztosított.