1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.

Levelezési cím: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.

Telefon: +36705761887

E-mail: info@startgarancia.hua

Honlap: https://www.startgarancia.hu/

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: a fenti elérhetőségeken

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

  • Vezérigazgató: Limbach Attila
  • Üzleti vezérigazgató-helyettes: Bauer Patrik
  • Az Igazgatóság elnöke: dr. Berta Adrienn
  • Igazgatóság tagja: Limbach Attila
  • Igazgatóság tagja: Bókay Márton Szabolcs
  • Felügyelőbizottság elnöke: Asztalos Viktor (kinevezése folyamatban)
  • Felügyelőbizottság tagja: dr. Mészáros József
  • Felügyelőbizottság tagja: Gerlaki Bence

 

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolat az alábbi elérhetőségeken történik (munkanapokon 9:00-17:00 óra között)

Személyesen: előre egyeztetett időpontban, a Társaság székhelyén: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.

Postai úton, a társaság levelezési címe: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.

Telefonon: +36705761887

Elektronikus levélben, E-mail: info@startgarancia.hu

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A START Garancia Zrt. nem testületi szervként működik.

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A START Garancia Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A START Garancia Zrt. tulajdonában álló, illetve részvetélével működő gazdálkodó szervezete nincsen.

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A START Garancia Zrt. nem alapított közalapítványt.

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A START Garancia Zrt. nem alapított költségvetési szervet.

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A START Garancia Zrt. nem alapított lapot.

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai