A START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 100% társasági részesedésének tulajdonosa a Magyar Állam. 

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018 (VI.25) NVTNM rendelet alapján a START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a Pénzügyminisztérium (székhely: 1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.) gyakorolja.