A START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 100% társasági részesedésének tulajdonosa a Magyar Állam. 

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022 (V.26.) GFM rendelet alapján a START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a Gazdaságfejlesztési Miniszter (1011 Budapest, Vám utca 5-7.) gyakorolja.